Зона митного контролю — спеціально визначене місце в пунктах пропуску через державний кордон або в інших місцях митної території держави, в межах якого митні органи здійснюють митні формальності (забезпечення митного контролю товарів і транспортних засобів, протидія контрабанді тощо).

Зона митного контролю є частиною пункту пропуску на митному кордоні України або в інших місцях територія, в межах якої митний орган здійснює митний контроль.

Під ‘режимом зони митного контролю’ необхідно розуміти встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у зоні митного контролю (ч. 1 ст.51 Митного кодексу України (МКУ) ).

Відповідно до ч. 2 ст. 51 МКУ на митний орган, в зоні діяльності якого створено та функціонує зона митного контролю, покладено обов’язок забезпечити:

  • безпеку громадян,
  • схоронність товарів, що переміщуються через митний кордон України,
  • дотримання режиму, законності та правопорядку у зоні митного контролю.

Режим зони митного контролю встановлює порядок доступу та перебування в них посадових осіб, які здійснюють паспортний та інші види державного контролю.

Зона митного контролю на території ТОВ «МЕТЕНЕРГОМАШ» офіційно працює з 6 листопада 2012 року. За цей час наші спеціалісти обслужили незліченну безліч клієнтів.

Зв'язок з нами