50025, m., Kryvyi Rih,
str. Prorizna (Modrivska) bud.89a

tel. / fax (056) 409-79-51 (52);
tel. mob. (097) 387-00-88

info@mem.dp.ua
arselor1@mem.dp.ua
b_mem@ukr.net